แจกหนังสือ Design Thinking ฉบับไทย

เป็นคู่มือ เกี่ยวกับ Design Thinking อันโด่งดังจาก Stanford ครับ ทีมงานหลายคนช่วยกันแปลและแบ่งปัน ผมได้มาจาก ALA (Asean Leadership Acadamy) ส่วนใหญ่แหล่งข้อมูลจะเป็นภาษาอังกฤษ แต่เล่มนี้ เป็นฉบับไทย

ถ้าสนใจสามารถโหลดไปและแบ่งปันได้ครับ

โหลด Ebook

Books

A Closer Look at the Book: Wash Creek

Growing up on the farm meant spending a lot of time outdoors. A favorite place to explore and do the work of children was at the creek. 411 more words

A Review of Blue Lily, Lily Blue by Maggie Stiefvater

There is danger in dreaming. But there is even more danger in waking up.

Blue Sargent has found things. For the first time in her life, she has friends she can trust, a group to which she can belong. 1,011 more words

"You will let me know when those lambs stop screaming, won't you?" My Review of Silence of the Lambs

I have always loved the movie Silence of the Lambs. I am not quite sure why it took me this long to read the book; but i have now and I am so glad I did. 396 more words

Book Review

Book Review: I Hunt Killers by Barry Lyga

I Hunt Killer – Barry Lyga

Release date: April 3rd, 2012

Little Brown: Young Adult

359 pages (Hardcover)

You can read this review and others on my Goodreads… 663 more words

Books

2012 Search Press Books Childrens Sun Hats

The company uses a very soft material that can be pulled down to cover the face. The hats are available in exciting colors, style and size so that one can choose the one that meets his/her demands. 329 more words