ป้ายกำกับ » Alfred Adler

Alfred Adler

Alfred Adler founded the school of Individual Psychology, which considers human beings as a complete whole.

Adler was born in Austria and suffered from rickets and pneumonia in early childhood. 255 more words

Psychology

Alfred Adler: Mỗi người là kiến trúc sư của cuộc đời mình (1)

Cuộc đời Sigmund Freud và Alfred Adler có nhiều điểm tương đồng thú vị. Cả hai đều mất em trai từ rất sớm và đều chịu ảnh hưởng sâu sắc từ sự kiện đó. 1,177 more words

Tâm Lý Học Nhân Cách

Humanity’s Highest Social Intelligence (365 Days of Spirited Living – DAY 191)

“Empathy is seeing with the eyes of another, listening with the ears of another, and feeling with the heart of another.”
— Alfred Adler

Empathy is the emotional connectivity that we all share to experience and understand another person’s pain, position, and perspective. 551 more words

Life

The greater the feeling of inferiority that has been experienced, the more powerful is the urge to conquest and the more violent the emotional agitation. – Alfred Adler http://ift.tt/29mrkDp

Alfred Adler

Adler the Conqueror

When investigating the theory of Alfred Adler, it is essential to consider the impact his childhood experiences had on his cognitive development, and consequently his work.   1,029 more words

Theories, Approaches, & Models

Taking Risks

Tuesday June 14, 2016 #808

“The chief danger in life is that you may take too many precautions.”

 ~Alfred Adler

Just as you cannot make money from the stock market without investing, you cannot make the most of your life without taking risks.  69 more words