ป้ายกำกับ » Alfred Adler

Individu yg tidak tertarik kepada teman-temannyalah yang memiliki kesulitan terbesar dalam hidup dan memberikan luka terbesar pada orang lain. Dari antara individu itulah semua kegagalan manusia muncul.

dari Alfred Adler

Quote

Character Sketch

As this semester is drawing to a close, Professor Geoffrey Blowers, who is teaching Personality Psychology course, asked us to write a paragraph of ourselves starting with our names while giving a lecture on George Kelly’s theories.  919 more words

Random Thoughts

We must never neglect the patient’s own use of his symptoms. – Alfred Adler http://dlvr.it/KqPLzQ

Psychologist

We must never neglect the patient’s own use of his symptoms. – Alfred Adler http://dlvr.it/KqPLpQ

Psychologist

The Toddler Anatomy- part I

Anika was becoming more and more frustrated day by day. She used to be the jewel of everyone’s eyes- her parents and extended family. She was showered with hugs, kisses and gifts on every small occasion. 681 more words

Childhood