ป้ายกำกับ » Alfred Adler

The Toddler Anatomy- part I

Anika was becoming more and more frustrated day by day. She used to be the jewel of everyone’s eyes- her parents and extended family. She was showered with hugs, kisses and gifts on every small occasion. 681 more words

Alfred Adler

Alfred Adler - Insanı tanıma Sanatı

Adler, həyatın , dövrümüzdə çoxda görəmədiyimiz mənanı, gerçəkdən də bir sənətçi kimi incə incə işləyərək ortaya qoyur.

 

Download link :

 

Türkçe :

Alfred Adler

“Trust only movement.
Life happens at the level of events,
not of words. Trust movement.”
Alfred Adler

Life Quotes

One of those lightbulb moments.....

Watercolour/gouache sketch from the years I spent hill walking in Wales.   

Five years ago, I attended an Adlerian Summer School, based on the teachings of… 521 more words