ป้ายกำกับ » Alfred Adler

Alfred Adler

Do not be afraid of making mistakes,  for there is no other way of learning how to live!

Alfred Adler

Collection Of Other Things

The only normal people are the ones you don’t know very well.

—Alfred Adler

As It Happens

Secrets of the Miracle Question

This is a re-post from the American Counseling Association Blog.

You might want to sit down because this could take a while.

Developed in the 1970s by Insoo Kim Berg and Steven de Shazer, the miracle question has become a very popular therapy intervention. 912 more words

Counseling And Psychotherapy Theory And Practice

Vina, „bat-o vina”!

“Caracteristica vinovaților este neliniștea.”

– Seneca

     Abaterea de la ceea ce este considerat a fi drept, bun se definește ca vină, ea se hotărăște în justiție, implicând și pedeapsa respectivă. 2,531 more words

Essays

Life Ain't Always Beautiful

 Life is a continual battle of success, failure, happiness, unhappiness.  We can definitely say that our struggles make us stronger and the changes we endure make us wiser.   44 more words

Happiness

February 7 in history

457  Leo I became emperor of the Byzantine Empire.

1074 Pandulf IV of Benevento was killed battling the invading Normans at the Battle of… 588 more words

History

Alfred Adler: What Life Should Mean to You (1931)

Adler’s philosophical and eloquent “What Life Should Mean to You,” edited by Alan Porter, was originally published in 1931. In this highly readable book, targeting the general public, Adler offered many insights on academic, vocational, and family issues facing adults. 585 more words

Book