ป้ายกำกับ » แบบฝึกหัด

บัตรคำรวมแบบฝึกหัดจาก Test Your English ชุด 3

[ขนาดไฟล์: 1.11 MB] [การ์ดทั้งหมด: 50 ใบ] [ประเภทการ์ด: Basic] [กรอบคำตอบ: ได้] 11 more words

ไฟล์apkg

บัตรคำแบบฝึกหัดการจำแนก Adjectives & Adverbs

[ขนาดไฟล์ : 10.7 KB] [การ์ดทั้งหมด : 50 ใบ] [ประเภทการ์ด : Cloze] [กรอกคำตอบ : ได้] 11 more words

ไฟล์apkg

บัตรคำรวมแบบฝึกหัดจาก Test Your English ชุด 2

[ขนาดไฟล์: 1.04 MB] [การ์ดทั้งหมด: 50 ใบ] [ประเภทการ์ด: Basic] [กรอบคำตอบ: ได้] 11 more words

ไฟล์apkg

บัตรคำแบบฝึกจาก Test Your English ชุด 1

[ขนาดไฟล์: 978 KB] [การ์ดทั้งหมด: 50 ใบ] [ประเภทการ์ด: Basic] [กรอบคำตอบ: ได้] 13 more words

ไฟล์apkg

บัตรคำแบบฝึกการใช้ Gerund & Infinitive

[ขนาดไฟล์ : 19.1 KB] [การ์ดทั้งหมด : 111 ใบ] [ประเภทการ์ด : Cloze] [กรอกคำตอบ : ได้] 11 more words

ไฟล์apkg

บัตรคำแบบฝึกการใช้ Some & Any

[ขนาดไฟล์ : 17.4 KB] [การ์ดทั้งหมด : 100 ใบ] [ประเภทการ์ด : Cloze] [กรอกคำตอบ : ได้] 6 more words

ไฟล์apkg

Exercise II

แบบฝึกหัดชุดที่ 2 ค่ะ

ให้นักศึกษาฝึกทำแบบฝึกหัดตามลิงค์นี้นะคะ เมื่อนักศึกษาทำเสร็จครบทุกข้อแล้วให้คลิกที่ท้ายข้อสอบว่า Send Form นะคะ

คลิกที่นี่ค่ะ

https://docs.google.com/forms/d/10woomNhbnVH0NlX1lKteW9u8YfrIqRVdSlhsSPU4lik/viewform?usp=send_form

นักศึกษาสามารถค้นหาความรู้เพิ่มเติมเพื่อมาใช้ในการตอบคำถามได้ค่ะ แต่ไม่อนุญาตให้ลอกเพื่อนนะ

ปล. แบบฝึกนี้จะช่วยให้นักศึกษาทำแบบทดสอบกลางภาคและปลายภาคได้คะแนนดีค่ะ

อ.สุไม   บิลไบ

แบบฝึกหัด