ป้ายกำกับ » แบบฝึกหัด

แนะนำตัว

ชื่อ  นางสาวเบญจวรรณ  สาสุข

ชื่อเล่น  เบญค่ะ

Benjawan

แนะนำตัวเอง

ชื่อ นางสาว นุจรินทร์  พรหมวงศา

ชื่อเล่น ต้าร์

แนะนำตัวเอง

สวัสดีค่ะ ชื่นางสาวจรรยา    โสมาศรี  ชื่อเล่น ๆ ดอกคูณ ค่ะ ใช่ค่ะชื่อดอกคูณ บางคนก็ชมน่ารักดี 5 5  แปลกมากกว่าค่ะ

แนะนำตัว

นางสาว วิชุดา ผาคำ

ชื่อเล่น แตง

รหัสประจำตัว 592101101

 

แบบฝึกหัด

แนะนำตัว

ชื่อ นาสาว พิศมัย นันทะชัย

Cartoon