ป้ายกำกับ » เนื้อเพลง

Bullet - Hollywood Undead

ศิลปิน: Hollywood Undead
เนื้อเพลง: Bullet
แปล: RAY TIER 〔レイティア〕

My legs are dangling off the edge,
ขาของฉันกำลังห้อยออกจากขอบ
The bottom of a bottle is my only friend, 573 more words

[เนื้อเพลง] TAEYANG (태양) – WHITE NIGHT (白夜)

어두워진 밤 하늘 한줄기 빛이 내리면

ออดูวอจิน บัม ฮานึล ฮันจุลกี บีชี แนรีมยอน

매일 같은 자리에 오늘도 널 기다리고

แมอิล กาทึน จารีเอ โอนึลโด นอล คีดารีโก

가리워진 구름 뒤 빛나는 불빛이

เนื้อเพลง

Tili Tili Bom (Тили-тили-бом)

ศิลปิน: Russian Children Songs (Русскиедетскиепесни)
เพลง: Tili Tili Bom (Тили-тили-бом)
แปล: RAY TIER 〔レイティア〕

Тили-тили-бом

Tili Tili Bom

Tili Tili Bom

Закрой глаза скорее,

Close your eyes quickly… 130 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] Lovelyz (러블리즈) - Now, We (지금, 우리)

왜 깨지 않는 걸까
늘 이쯤에서 깨곤 했단 말야
참, 싫다는 건 아냐
나는 있지, 솔직히 좀 실감이 안 나서

แว แกจี อันนึน กอลกา

นึล อีจือเมซอ แกกน แฮซดัน มารยา

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] HONG SEO YOUNG(홍서영) – Yesterday, Today and Tomorrow (어제 오늘 내일)_(THE LIAR AND HIS LOVER OST.)

넌 공기 같아서 어디든
존재하고 날 살게 했어

นอน กงกี กาทาซอ ออดีดึน

จนแจฮาโก นัล ซัลเก แฮซอ

그렇게 소중해도 오래가지면
소홀해져 꼭 잃게 되나 봐

คือรอกเค โซจุงฮันโด โอแรกาจีมยอน

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] HONG SEO YOUNG(홍서영) - Counting Stars at Night (별 헤는 밤)_(The Liar and His Lover OST.)

가슴 속에서 하나둘
저 밤 하늘의 별들을
수 없이 많이 묻어둔
그 밤을 기억하죠 난

คาซึม โซเกซอ ฮานาทุล

ชอ บัม ฮานือเร พยอลดือรึล

ซู ออบชี มันนี มูดอทุน

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] K.A.R.D(카드) – RUMOR

누가 그랬어 얼마 전에
널 봤다고 Oh No
너무 행복해 보였었다고 babe
힘이 빠지더라
난 네가 불행하길 바랬나 봐
벌써 날 잊어버렸는지
절대 그럴 리가 없는데 89 more words

เนื้อเพลง