ป้ายกำกับ » เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] Lovelyz (러블리즈) - Now, We (지금, 우리)

왜 깨지 않는 걸까
늘 이쯤에서 깨곤 했단 말야
참, 싫다는 건 아냐
나는 있지, 솔직히 좀 실감이 안 나서

แว แกจี อันนึน กอลกา

นึล อีจือเมซอ แกกน แฮซดัน มารยา

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] HONG SEO YOUNG(홍서영) – Yesterday, Today and Tomorrow (어제 오늘 내일)_(THE LIAR AND HIS LOVER OST.)

넌 공기 같아서 어디든
존재하고 날 살게 했어

นอน กงกี กาทาซอ ออดีดึน

จนแจฮาโก นัล ซัลเก แฮซอ

그렇게 소중해도 오래가지면
소홀해져 꼭 잃게 되나 봐

คือรอกเค โซจุงฮันโด โอแรกาจีมยอน

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] HONG SEO YOUNG(홍서영) - Counting Stars at Night (별 헤는 밤)_(The Liar and His Lover OST.)

가슴 속에서 하나둘
저 밤 하늘의 별들을
수 없이 많이 묻어둔
그 밤을 기억하죠 난

คาซึม โซเกซอ ฮานาทุล

ชอ บัม ฮานือเร พยอลดือรึล

ซู ออบชี มันนี มูดอทุน

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] K.A.R.D(카드) – RUMOR

누가 그랬어 얼마 전에
널 봤다고 Oh No
너무 행복해 보였었다고 babe
힘이 빠지더라
난 네가 불행하길 바랬나 봐
벌써 날 잊어버렸는지
절대 그럴 리가 없는데 89 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] IU(아이유) – IU – AND SO LOVE IS/ LOVE ALONE(그렇게 사랑은)

그렇게 사랑은 간절히 불러보지만
아무런 대답이 없는
그렇게 사랑은 아무리 다가갈수록
멀어져 가는

คือรอกเค ซารังงึน คันจอลรี บุลรอโบจีมัน

อามูรอน แดทาบี ออบนึน

คือรอกเค ซารังงึน อามูรี ทากาคัลซูรก

มอรอจยอ คานึน

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Full Stop(마침표)

알고 있었어 무슨 말인지
무슨 마음인지 다 알아
하루 더, 딱 하루만 더
미루고 싶었어

อัลโก อีซอซอ มูซึน มารึนจี

มูซึน มาอือมินจี ทา อารา

ฮารุ ทอ, ตัก ฮารุมัน ทอ

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] IU(아이유) – Jam Jam(잼잼)

알 만한 사람끼리 이 정도 거짓말엔
속아주는 게 예의 아닌가요
될래 그깟 멍청이 뭐든 해봐요 우리
생각할 겨를조차 주지 마요 (JAM)

อัล  มันฮัน ซารัมกีรี อี จองโด กอจิทมาเรน 86 more words

เนื้อเพลง