ป้ายกำกับ » เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง]TAEYEON (태연) - 11:11

It’s 11:11
오늘이 한 칸이 채 안 남은 그런 시간

โอนือรี ฮัน คานี แช อัน นามึน คือรอน ชีกัน
우리 소원을 빌며 웃던 그 시간

อูรี โซวอนึล บิลมยอ อุซดอน คือ ชีกัน 130 more words

เนื้อเพลง

Baby Boy

Title: Baby Boy
Artist: KARA
Album: KARA 1st Mini Album – Rock U

I just wanna love you baby (yeah~ yeah~)
I just wanna wake up to you… 175 more words

แปล

Rock U

Title: Rock U
Artist: KARA
Album: KARA 1st Mini Album – Rock U

그리움은 점점 모여서 기억들은 너를 만들고
คือริอูมึน ชอมชอม โมยอซอ คีออกดือรืน นอรืล มันดืลโก 113 more words

แปล

눈물 지우개 (Tear Eraser)

Title: 눈물 지우개 (Tear Eraser)
Artist: KARA
Album: KARA Vol. 1 – The First Blooming

나를 봐도 웃지 않고…
นารึล บวาโด อุทจี อันโก…
같은 말만 반복하고… 9 more words

แปล

I'll Be There

Title: I’ll Be There
Artist: KARA
Album: KARA Vol. 1 – The First Blooming

네 곁에서 영원할 수 있다면
เน คยอ เท ซอ ยอง วอน ฮัล ซู อิท ตา มยอน 236 more words

แปล

우리 둘 (Two of Us)

Title: 우리 둘 (Two of Us)
Artist: KARA
Album: KARA Vol. 1 – The First Blooming

Hey,boy!
You mean the world to me
It’s only you forever… 136 more words

แปล

Don't Be Shy

Title: Don’t Be Shy
Artist: KARA
Album: KARA Vol. 1 – The First Blooming

Don’t be shy my boy 안절부절 못하고
Don’t be shy my boy อัน จอล บู จอล มต ทา โก 297 more words

แปล