ป้ายกำกับ » เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] TWICE - KNOCK KNOCK

แบบ MV โดนหิ้วไปแล้ว ไปดูได้ที่ เฟสบุ๊คค่ะ
https://www.facebook.com/ewpthaisub/videos/1893092764257637/

열두시가 되면 닫혀요
조금만 서둘러 줄래요
Knock knock knock knock
knock on my door
Knock knock knock knock
knock on my door… 444 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] K.A.R.D (카드) - Don`t Recall

떨어져 줄래 저리 가줄래
짜증나니까 불결하니까
치워 내 몸에 손대지 마

ตอรอจยอ จุลแร จอรี คาจุลแร

จาจึงนานีกา บลกยอลฮานีกา

ชาวอ แน โมเม ซนแดจี มา

이제 난 너를 몰라 …

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] BTS - A Supplementary Story : You Never Walk Alone

예 신은 왜 자꾸만
우릴 외롭게 할까 OH NO
예 상처투성일지라도
웃을 수 있어 함께라면
홀로 걷는 이 길의 끝에
뭐가 있든 발 디뎌볼래
때론 지치고 아파도 … 97 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] BTS - Outro : Wings

Take me to the sky
어릴 적의 날 기억해
큰 걱정이 없었기에
이 작은 깃털이 날개가 될 것이고
그 날개로 날아보게 해줄 거란
믿음, 신념 가득 차 있었어 167 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] BTS – Not Today

All the underdogs in the world
A day may come when we lose
But it is not today
Today we fight!

No not today
언젠가 꽃은 지겠지 421 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] BTS - Spring Day (봄날)

보고 싶다 이렇게
말하니까 더 보고 싶다
너희 사진을
보고 있어도 보고 싶다

โบโก ชิพดา อีรอกเค

มัลฮานีกา ทอ โบโก ชิพดา

นอเฮ ซาจีนึล

โบโก อีซอโด โบโก ชิพดา

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง] SF9(에스에프나인) - ROAR

Hey boomy boomy like that

Hey little mama
아주 난리 나지 매일 밤에 Yeah
Hey boomy boomy like that
Hey boomy boomy like that

Hey little mama… 431 more words

เนื้อเพลง