ป้ายกำกับ » หลักการออกแบบ

Hollywood Principle.

“don’t call us, we ‘ll call you.”

“อย่าโทรหาเรา, เราจะโทรหาคุณ”

เรื่องทั่วไป

Robustness Principle.

“Be conservative in what you send; be liberal in what you accept.”

“เป็นคนหัวโบราณในสิ่งที่คุณส่งและ เป็นเด็กแนวในสิ่งที่คุณยอมรับ.”

เรื่องทั่วไป