สวัสดีค่ะ ช่วงนี้มีกิจกรรมเยียวยาให้มีหรือเลื่อนวิทยฐานะชำนาญการพิเศษให้กับข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาหลายกิจกรรมเลยค่ะ