คือจริงๆก็ตื่นแหละ
แต่มัวแต่ไปซักผ้าอยู่
กลับมาดูนาฬิกาอีกที เหยดดด 10:30 แล้ว 
ไม่เป็นไรนะครับ ยังไงก็มี 121212121212 ก็ได้ เชอะ !