ป้ายกำกับ » วันครู

To Sir with Love ... แด่คุณครูด้วยดวงใจ

แวะเข้าเว็บไซต์ของคุรุสภา เพราะวันนี้เป็นวันครูแห่งชาติ พบเว็บเพจ วันครู มีข้อมูลเกี่ยวกับ วันครู และกิจกรรมในวันครู ได้ข้อมูลใหม่ๆ หลายอย่างเลยทีเดียว เช่น [1] ดอกไม้ประจำวันครู คือ ดอกกล้วยไม้ จากมติของคณะกรรมการจัดงานวันครู  พ.ศ. 2539  ได้กำหนดให้ ดอกกล้วยไม้ เป็นดอกไม้ประจำวันครู โดยพิจารณาเห็นว่าธรรมชาติของดอกกล้วยไม้มีลักษณะคล้ายคลึงกับงานจัดการศึกษาและสภาพชีวิตของครูดังคำกลอนของ ท่านหม่อมหลวงปิ่น  มาลากุล  ที่ว่า

“กล้วยไม้มีดอกช้า ฉันใด

สัพเพเหระ

วันครู ประจำปี ๒๕๕๙

ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในจังหวัดบุรีรัมย์ กว่า ๑,๒๐๐ คน ร่วมพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙

เมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๙ ที่หอประชุมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาบุรีรัมย์ เขต ๑  นายเสรี ศรีหะไตร ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ เป็นประธานในพิธีระลึกพระคุณบูรพาจารย์ เนื่องในวันครู ครั้งที่ ๖๐ ประจำปี ๒๕๕๙ โดยมีพิธีสงฆ์ และมีกิจกรรมในงานประกอบด้วยรองศาสตราจารย์มาลิณี  จุโฑปะมา อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  อ่านสารรัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ   นายสหธรณ์  ปุญญปรมัตถ์  อดีตศึกษานิเทศก์ชำนาญการ  สังกัด สพป.บร.๑  นำสวดคำฉันท์ทำนองสรภัญญะ  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์   รองศาสตราจารย์ประยงค์  ธรรมสุภา  คณบดีคณะเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  นำผู้เข้าร่วมพิธีปฏิญาณตน   นายหาญณรงค์  พันธ์พงษ์  ผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านสวายสอ “ประชาบูรณะ”   สังกัด สพป.บร.๑ เชิญผู้เข้าร่วมพิธี ยืนสงบนิ่ง  ๑ นาที เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  หลังจากนั้น  ผู้ว่าราชการจังหวัดบุรีรัมย์ได้แสดงมุทิตาจิตแก่ครูอาวุโส  มอบโล่รางวัลและประกาศเกียรติบัติแก้ข้าราชการครูที่ได้รับรางวัลดีเด่นด้านต่างๆ พร้อมให้โอวาทแก่ข้าราชการครูและบุคลากรจากทุกสังกัดในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ ที่ร่วมพิธี

ศากุน ศิริพานิช …. รายงาน

ดูภาพกิจกรรมพิธีวันครูเพิ่มเติม

ดูภาพพิธีมอบรางวัลแก่ข้าราชการครู

สพป.บร.1

ประชุมเตรียมจัดงานวันครู ๒๕๕๙


เมื่อวันที่  ๑๕  ธันวาคม  ๒๕๕๘  นายสุพจน์  เจียมใจ  ผอ.สพป.บุรีรัมย์ เขต ๑  เป็นประธานประชุมวันครู  ประจำปี  ๒๕๕๙  โดยมีหน่วยงานในสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในจังหวัดบุรีรัมย์ และประธานกลุ่มโรงเรียนในเขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์ทั้ง ๘ กลุ่ม เข้าร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดงานวันครู  ซึ่งกำหนดจัดในวันเสาร์ที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๕๙  ณ หอประชุมวิชชาอัตศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์  ตั้งแต่เวลา ๐๘.๐๐  น.  เพื่อระลึกถึงพระคุณบูรพาจารย์  คารวะครูอาวุโส    ส่งเสริมสามัคคีธรรมระหว่างครูกับประชาชน และยกย่องเชิดชูเกียรติวิชาชีพครู

ดูภาพกิจกรรมทั้งหมด

สพป.บร.1