ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรีย (Student Portfolio)

ตัวอย่าง การจัดทำแฟ้มสะสมงานนักเรีย (Student Portfolio)

นักเรียนสามารถดาวโหลด ได้จากลิ้งค์ด้านล่างนี้นะคะ
<<<—-  ตัวอย่างแฟ้มผลงานนักเรียน  —->>>

ม.6

กิจกรรมประกอบสื่อการเรียนการสอน

ชุดกิจกรรมประกอบสื่อการเรียนการสอน
การแก้ปัญหาด้วยกระบวนการเทคโนโลยีสารสนเทศ

นักเรียนสามารถดาวโหลดได้จากลิงค์ด้านล่างนี้
<<<  Activity   >>>

ม.6