ป้ายกำกับ » มือถือ

Kahoot!

Kahoot! คืออะไร?


ถ้าต้องการให้นักเรียนตอบคำถามในห้องเรียนต้องทำอย่างไรล่ะ Kahoot! ช่วยครูได้ เพียงครูสร้างชุดคำถามจากใน getKahoot.com จากนั้นจะมีรหัส PIN ให้นักเรียนใส่ใน kahoot.it นักเรียนจะเข้าร่วมกิจกรรมตอบคำถามนี้ได้เลย ง่ายมาก

การเล่น ครูฉายโจทย์หน้าห้องเรียน นักเรียนแต่ละคนเข้าเกมจากในคอม โน้ตบุ๊ค แทบเลต มือถือ ได้ทั้งนั้น นักเรียนเห็นโจทย์และตัวเลือกบนกระดาน แต่ละตัวเลือกจะมีสีและสัญลักษณ์ประจำ นักเรียนกดตอบโดยกดสัญลักษณ์ของตัวเลือกนั้น (นักเรียนต้องดูบนกระดานว่าคำตอบเขียนว่าอะไร) อันนี้ก็จะเป็นกิจกรรมในห้องเรียนที่ดีมาก 7 more words

กิจกรรมในห้องเรียน