ฟาร์มลม เจเมไน นอกชายฝั่งเนเธอร์แลนด์ สามารถป้อนพลังงานให้กับคนมากถึง 1.5 ล้านคน

หนึ่งในฟาร์มพลังงานลมนอกชายฝั่งที่ใหญ่ที่สุดในโลก มีกังหันลมมากถึง 150 ตัว

ฟาร์มแห่งนี้ตั้งอยู่ห่างจากฝั่ง 85 กิโล ผลิตไฟฟ้าได้ถึง 600 เมกาวัตต์ ให้กับ 785,000 ครัวเรือน

โปรเจ็กมูลค่า 2.8 พันล้านยูโร ผลิตไฟฟ้าคิดเป็น 13% ของพลังงานงานทดแทนทั้งหมดที่ผลิตได้ในประเทศ

โดยรัฐบาลเนเธอแลนด์ มีเป้าหมายเพิ่มพลังงานสะอาดที่ผลิตได้เป็น 14% ภายในปี 2020 และ 16% ในปี 2023 ตามลำดับ นอกจากนี้ยังมีเป้าหมายว่าภายในปี 2050 จะไม่ปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์สุทธิสู่ชั้นบรรยากาศ  (Carbon Neutral)