• รูปปั้นนักดนตรีโบราณ
  • สูงประมาณ 20 ซม.
  • มี 3 ชิ้น บุรุษเป่าปี่ สตรีตีกลอง และดีดพิณ
  • สร้างจากโลหะ
  • ขายเป็นชุด ทั้ง 3 ชิ้น
  • ขายในราคาที่ตกลงกันได้