ป้ายกำกับ » ผู้สูงอายุ

ทัวร์ผู้สูงอายุ

ทัวร์แอ๊บวัยหัวใจเกินร้อย
“ชีวิตมีไว้ใช้ สร้างความหมายผู้สูงวัย”

ทัวร์สวนผึ้ง อัมพวา 3 วัน 2 คืน 

วันแรก วัดหนองหอย ถ้ำเขาบิน โป่งยุบ ธารน้ำร้อนบ่อคลึง บ้านมนุษย์หินฟลิ้นสโตน สวนผึ้ง 06.30 น.    คณะพร้อมกัน ณ ปั๊ม ปตท . ถนนวิภาวดีรังสิต ตรงข้ามมหาวิทยาลัยหอการค้า
ทัวร์ผู้สูงอายุ

ผู้สูงอายุกับการเดินทางโดยเครื่องบิน (ตอนที่ ๑)

แม้ว่าสิ่งแวดล้อมภายในห้องโดยสารบนเครื่องบิน
จะมีผลต่อผู้โดยสาร โดยเฉพาะผู้สูงอายุ
แต่การเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือว่าเป็น
การเดินทางที่ปลอดภัยและประหยัดเวลาที่สุด

ในปัจจุบัน จำนวนของผู้สูงอายุมีเพิ่มมากขึ้น นอกจากตั๋วเครื่องบินในปัจจุบันราคาถูกลงมากแล้ว การเดินทางโดยเครื่องบินก็ถือว่าเป็นการเดินทางที่ปลอดภัยที่สุดและรวดเร็วที่สุดด้วยเช่นกัน จึงทำให้จำนวนผู้ที่เดินทางโดยเครื่องบินเพิ่มมากยิ่งขึ้น รวมถึงกลุ่มผู้สูงอายุ

เครื่องบินในสมัยปัจจุบัน วิศวกรสร้างภายในห้องโดยสารเครื่องบินให้มีความทนทานเสมือนอยู่ในบรรยากาศความสูง 6,000-8,000 ฟุต (แม้ว่าความสูงจริงจะสูงถึง 28,000-45,000 ฟุตก็ตาม) เมื่อความกดอากาศ

10 more words
On The Sky

เรียกร้องออกป้าย S ติดรถ ผู้อาวุโสขับรถเพื่อลดอันตราย

9 พ.ย. 2015 บริษัทประกันภัยได้ออกมาเรียกร้องให้หน่วยงานดูแลด้านการทางหลวงและการจราจรบังคับให้ผู้ขับรถสูงอายุติดป้าย S เพื่อจำกัดเวลาและระยะทางการใช้รถและลดความเสี่ยงต่ออุบัติเหตุที่อาจจะเกิดขึ้น 32 more words

ข่าวออสเตรเลีย