นิทานชาดกอดีตชาติ เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้

นิทานชาดก เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้

นิทานชาดก

นิทานชาดกอดีตชาติ เสวยชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้ พระสัมมาสัมพุทธเจ้ารับประทานชาติเป็นพระเตมีย์ใบ้ ผู้ไม่ประสงค์ในการปกครองแผ่นดิน เพราะไม่อยากทำบาปทำกรรม เป็นชาติที่ท่านทรงบำเพ็ญ เมตตาบารมี

นิทานชาดก วัดโคกลำพาน โคกลำพาน เมืองลพบุรี ลพบุรี (Khok Lam Phan Mueang Lop Buri Loburi) บ้านนกเอี้ยงใหม่ ม.11 ต.บ้านหัน อ.เกษตรสมบูรณ์ วัดศรีสุทธาวาส สถานที่ตั้งพรหมาสตร์ ต.พรหมมาสตร์ (Phrommat) อ.เมืองลพบุรี (Mueang Lop Buri) วัดอัมพวัน อยู่ จ.ลพบุรี (Loburi) บ้านโนนทัน ม.11 ต.สระโพนทอง อ.เกษตรสมบูรณ์ 15 more words