เชื่อหรือไม่ว่า คนที่ชอบซื้อหวยทุกคนคิดว่า ตนกำลังซื้อ “ความหวัง” ว่าจะถูกรางวัล

ความจริงมีอยู่ว่า…

โอกาสถูกหวยมีอยู่น้อยมาก  หรือราว 0.0999%

ฉะนั้นโอกาสไม่ถูกหวย โดนหวยกิน หรือโอกาส “ความผิดหวัง” มีอยู่ถึง 99.9111%

สรุปคือ เวลาเราซื้อหวย คือ การซื้อความผิดหวังนั่นเอง

ถามว่า…ความผิดหวังนี่  เราต้องซื้อด้วยหรือครับ?

ความผิดหวังในชีวิตเรา มันมีมาอยู่เสมอ  … ไม่ต้องพยายามซื้อหามาก็ได้