ช่วงนี้ไม่ว่าจะไปที่ใดก็มักพบคนบ่นเรื่องสภาพเศรษฐกิจ ตั้งแต่ร้านอาหาร คนขายรถยนต์ราคาแพงยังบอกว่ายอดขายตก พนักงานธนาคารโทรศัพท์มาขอยอดประกันเพราะไม่เข้าเป้า

          แปลง่ายๆ ว่า ทุกคนคงจะประสบสภาวการณ์ทางเศรษฐกิจกันถ้วนหน้าไม่ว่าจะอาชีพใด ประชาชนระมัดระวังในการใช้จ่าย ธุรกิจระมัดระวังในการลงทุน

          สถาบันการเงินระมัดระวังในการปล่อยสินเชื่อ ทุกฝ่ายอยู่ในสถานะ “ระมัดระวัง” ขณะที่ภาครัฐพยายามทุกอย่างเพื่อกระตุ้นให้ใช้จ่ายเพื่อสร้างสภาพคล่องในระบบเศรษฐกิจ

          สัปดาห์ก่อนเขียนไว้ว่า หากระบบธนาคารพาณิชย์เข้ามาร่วมด้วยจะช่วยลดภาระและสร้างความคล่องตัวทางเศรษฐกิจได้อย่างรวดเร็วมาก กำไรอาจจะลดลงสักหน่อยชั่วคราว แต่ในระยะยาวก็ยังดีกว่า ผจญภัยกับทรัพย์สินที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non- Performing Asset) ซึ่งจะแก้ปัญหายากกว่า

          สัปดาห์นี้มีวันหยุดยาว ตามดูตัวเลขหลายอย่าง ต้องรวบรวมและสรุป แต่อยากเขียนเรื่องโครงสร้างบางอย่างที่เปลี่ยนไปในแนวคิดทางการบริหารเศรษฐกิจประเทศ เมื่อ 1 ปีกว่าที่ผ่านมาได้มีโอกาสสะท้อนความคิดเรื่องเศรษฐกิจที่มีทีท่าว่าการส่งออกจะติดลบ และการขยายตัวของจีดีพีจะลดลงในเวทีของคณะกรรมาธิการพาณิชย์อุตสาหกรรมและพลังงาน 13 more words