ชิงช้าสวรรค์เท็มโปซาน (Tempozan Giant Ferris Wheel) ความสูง 112.5 เมตร อดีตชิงช้าสวรค์ที่เคยได้รับการบันทึกตำแหน่งให้เป็น”ชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก” (ปี 1997) ปัจจุบันไม่ได้ติดอันดับโลกแล้วและกลาย เป็นชิงช้าสวรรค์ที่ใหญ่เป็นอันดับ 4 ของญี่ปุ่น

ชิงช้าตั้งอยู่ที่ชั้น 3 ของห้างสรรพสินค้า Tempozan Market Place โดยเป็นส่วนหนึ่งของโครงการพัฒนาท่าเรือเท็มโปซาน (Tempozen Harbor Village) เมื่อปี ค.ศ.1990 ที่ปรับปรุงจากท่าเรือเก่าแก่ให้กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวที่โดดเด่นของเมืองโอซาก้า 20 more words