จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน

เรื่อง เล่าจากตำนานเมื่อ 2000 ปีที่ผ่านมามีราชอาณาจักรที่ชื่อว่านังนังนั้นมีกลองศํกดิ์สิทธิ์ ชื่อว่าจามอง หรือ จามองโก ซึ่งสามารถส่งเสียงดังได้เองเมื่อมีศัตรูเข้ามาบุกรุก ซึ่งแท้ที่จริงแล้ว จามอง นั้นไม่ใช่กลอง แต่เป็นลูกสาวของพระราชา ซึ่งก็คือ องค์หญิงจามอง เรื่องย่อ จามอง ยอดหญิงผู้พิทักษ์แผ่นดิน