รหัสผ่านหมายถึงตัวเลขหรือตัวอักษร ที่เป็นกุญแจในการเข้าสู่บริการต่างๆ อย่างเช่นอีเมล หรือสมาชิกของเว็บไซต์ต่างๆ ถ้าหากเราลืมรหัสผ่านพวกนี้ไป เราก็ใช้ การกู้คืนรหัสผ่าน หรือ Password โดยกดที่ Forgot Password ในหน้าเว็บนั้นได้เลย ถ้าหากสมมุติว่าเราลืมรหัส Email A แล้วใน Email A นั้นมีการเชื่อมโยงไปยัง Email B เราจะจะสามารถกู้คืนได้อย่างง่ายดาย แต่ถ้าเราไม่ได้เชื่อมโยงในกรณีเราลืมรหัสผ่านละ จะทำอย่างไร!? 36 more words