เตรียมตัวตอนรับการเข้าสู่อาเซียน หรือสมาคมประชาชาติแห่งเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (Assciation of Southeast Asian Nations หรือ ASEAN) ด้วยแอพพลิเคชั่น “สวัสดีอาเซียน” บนระบบปฎิบัติการ Windows Phone โดยจะมีคำศัพท์ที่ให้ความรู้เกี่ยวกับการทักทาย อาทิ สวัสดี, ขอบคุณ, สบายดีไหม, ลาก่อน รวมถึงคำศัพท์เกี่ยวกับการเดินทาง และอาหาร ของทั้ง 8 ประเทศอาเซียน พม่า, กัมพูชา, อินโดเนียเซีย, ลาว, มาเลเซีย, ฟิลิปปินส์, สิงคโปร์ และเวียดนาม 8 more words