Windows 10 Installation

Windows 10 เปิดตัวเมื่อเที่ยงคืนของวันที่ 30 กันยายน 2014 ที่ได้ชื่อว่า Windows 10 ไม่ใช่ Windows 9 มีหลายสาเหตุด้วยกัน เช่น ไม่อยากให้สับสนกับ Windows 95, 98 หรือ Windows 8.1 นั่นแหละคือ Windows 9 ก็ยังไม่มีสรุปแน่ชัดว่าเป็นเพราะสาเหตุใดที่ตั้งชื่อว่า Windows 10… 87 more words

Windows 8

จัดข้อความอย่างรวดเร็วด้วย Style ใน Word

ปกติคนส่วนมากเปิดโปรแกรม Word แล้วก็พิมพ์งานทันที ในกรณีที่พิมพ์เอกสารหลายสิบหน้า ที่มีทั้งหัวข้อหลัก หัวข้อรอง และเนื้อหา จะต้องพบกับปัญหาต้องมาระบายดำเพื่อเลือกข้อความ และปรับฟอนต์ ปรับขนาดอักษร ปรับตัวเข้ม ปรับสี จัดชิดซ้าย ชิดขอบ ฯลฯ หลายคลิกกว่าจะได้ในสิ่งที่ต้องการ ซึ่งเสียเวลาเป็นอย่างมาก แต่ถ้าเราเปลี่ยนจากการทำงานแบบเดิมๆ มาใช้ Style ก็จะทำให้จัดเอกสารส่วนต่างๆ ได้ภายในคลิกเดียว โดยมีขั้นตอนง่ายๆ ดังนี้

1. กำหนดคุณสมบัติของข้อความตามต้องการ 6 more words

Microsoft