Say Thanks แทนคำขอบคุณ คุณสมบัติใหม่ใน Facebook เสริมสัมพันธ์และสร้างความรู้สึก

Facebook ปล่อยของเล่นชิ้นใหม่ให้แก่เหล่าสาวก Say Thanks แทนคำขอบคุณ ด้วยนายมาร์กเล็งเห็นว่า คุณค่าหลักของ Facebook คือการสร้างประสบการณ์และนำพาให้เหล่าเพื่อนฝูง ผู้คน มาพบเจอกัน ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุดที่ทำให้พวกเราทุกคนยังใช้งาน Facebook อยู่และผูกพันมากยิ่งขึ้น ดังนั้น Say Thanks จึงเกิดขึ้น เพื่อเป็นอีกหนทางหนึ่งในการสร้างความรู้สึกและประสบการณ์ระหว่างผู้ใช้ Facebook ด้วยกัน

Say Thanks เป็นเครื่องมือในการสร้างวิดีโอการ์ดแบบสั้นๆ ให้แก่คุณและเพื่อนคุณใน Facebook ดังตัวอย่างด้านบน 6 more words

Industry News