สมัยก่อน ตำราหลายเล่ม ได้เขียนเอาไว้ว่า CD-R/DVD-R เมื่อบันทึกข้อมูลลงไปในแผ่นแล้ว จะไม่สามารถนำมาบันทึกข้อมูลซ้ำได้ แต่สมัยนี้ต้องบอกว่าสามารถทำได้เรื่อยๆ จนกว่าพื้นที่ในแผ่นจะเต็ม โดยใช้โปรแกรม Nero Express แต่ต้องเข้าใจว่า CD-R/DVD-R 28 more words