ป้ายกำกับ » เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] SPICA – Witch's Diary (A Witch's Love OST)

감춰진 어둠 속에 흔들린 저 그림자
คัมชวอจิน ออดุม โซเก ฮึนดึลริน ชอ คือริมจา
불빛에 비춰지는 그녀의 향기
พุลบีเช พีชวอจีนึน คือนยอเอ ฮยังกี
Yes i’m a witch

Say (you) gonna love me… 152 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] MBLAQ - Our Relationship

 

우리 사이 어떻게 하죠 자꾸 화만 내는 그대가
อูรี ซาอี ออตอเก ฮาจโย ชากู ฮวามัน แนนึน คือแดกา
เราจะทำไงกับความสัมพันธ์ของเราดี
이제는 더 지쳐 가네요 나는 정말 어떡해요 나 22 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] 100% - Beat


저기 저 남자 길을 잃었나봐
ชอกี ชอ นัมจา คีรึล อีรอทนาบวา
ฉันคิดว่าไอผู้ชายคนนั้นสาบสูญไปแล้ว
갈 길을 못 찾고 서성이나봐
คัล กีรึล มอ ชัดโก ซอซองงีนาบวา
เขาหาทางออกของตัวเองไม่เจอ จึงเดินวนไปวนมา
아직도 어두운 밤 혼자 또 남았나봐 (나만 남아 Yeah~) 29 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] 4MINUTE - Whatcha Doin' Today

เนื้อเพลง

Yeah It’s 4MINUTE and Brave sound, 
Let go

A-ha a-ha ah ah a-ha
A-ha a-ha

 

오늘 뭐해 (4MINUTE)

โอนึล มวอแฮ 4MINUTE
이따 뭐해 (Ha) 175 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] Wendy (SMROOKIES) - Because I Love You (Mimi OST)

창가에 불어오는 가을바람은 텅 빈 마음을 스쳐 가는데

ชังกาเอ พูรอโอนึน คาอึลพารามึน ทอง พิน มาอือมึล ซือชยอ กานึนเด

สายลมของฤดูใบไม่ร่วงที่พัดเข้ามาทางหน้าต่างมันพัดผ่านหัวใจที่ว่างเปล่าของฉันไป

차가워진 벽에 기대어멀리 밝아오는 새벽하늘 바라보아요

ชากาวอจิน พยอเก คีเดออมอลรอ พัลกาโอนึน แซบยอนานึน พาราโบอาโย 18 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] Orange Caramel - Catallena

*춤추는 작은 까탈레나 (Red Sun)
ชุมชูนึน ชากึน กาทัลเรนา RED SUN
เด็กสาวตัวน้อยๆที่เต้นระบำท่ามกลางแสงตะวัน
나도 모르게 빠져 들어가
นาโด โมรือเก ปาจยอ ทือรอกา
โดยที่ไม่รู้เลยว่าตกหลุมรักเธอไปแล้ว
도도한 콧대 까탈레나 (Red Sun) 65 more words

เนื้อเพลง

[เนื้อเพลง+คำแปล] Suzy - Wind Wind Wind

문밖에는

มุนบักเกนึน

귀뚜라미 울고

ควิตูรามี อุลโก

산새들 지저귀는데

ซันแซดึล ชีจอกวินึนเด

내 님은 오시지는 않고

แน นีนึน โอซีจีนึน อันโก

어둠만이 짙어가네

ออดุมมานี ชีทอกาเน

내 님은 바람이련가 23 more words

เนื้อเพลง