หนังสือฟรีจาก CD Baby

“Marketing Your Music 101 – Essential Tips for Getting Your Music Out There”

การตลาดมักถูกเข้าใจผิดว่าเป็นการโฆษณาชวนเชื่อ แต่แท้จริงแล้วเป็นการสื่อสารที่ต้องทำอย่างถูกที่ ถูกเวลา และถูกกลุ่มผู้ฟัง ซึ่งวิชาการตลาดนั้นอาจจะไม่เป็นที่เข้าใจในหมู่นักดนตรีอินดี้มากนัก

ศิลปินอินดี้ที่ประสบความสำเร็จอย่างในประเทศอเมริกาหรือทวีปยุโรปนั้น ล้วนทำการตลาดเป็น และนี่ก็เป็นหนังสือที่เขียนโดยทีมงานของ … 20 more words