ป้ายกำกับ » วันครู

วันไหว้ครู

หลังจากเปิดเทอมใหม่ ในภาคเรียนที่ 1 โรงเรียนต่างๆ ก็จะมีการจัดพิธีการไหว้ครูขึ้น ซึ่งมักจะจัดกันในวันพฤหัสบดีของสัปดาห์ใดสัปดาห์หนึ่งในช่วงเดือนพฤษภาคม – เดือนมิถุนายน ดังนั้นในช่วงเทศกาลวันไหว้ครูในปีนี้ ผมก็ขอนำทุกท่านมาทำความรู้จักกับประวัติความเป็นมาและความสำคัญของวันไหว้ครูกันครับ

เรื่องฮิตติดกระแส