(ม.6) งานชิ้นที่ 3-แนะนำตนเองผ่าน Youtube

งานชิ้นที่ 3-แนะนำตนเองผ่าน Youtube

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนแนะนำตนเอง ผ่านคลิปวิดีโอสั้น ความยาว 5-30 วินาที
 2. นำคลิปที่ได้ Upload ขึ้นสู่เว็บไซต์ Youtube ของตนเอง
 3. นำ URL ที่ได้มากรอกลงในช่องแดงความคิดเห็น พร้อมชื่อนักเรียน ชั้น และเลขที่

ตัวอย่างการส่งงาน

 1. นายจตุรภัทร  ประทุม  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 0…
 2. 10 more words
การเรียนการสอน

(ม.6) งานชิ้นที่ 2-รู้จักการ share ที่ชื่นชอบ

งานชิ้นที่ 2-รู้จักการ share ที่ชื่นชอบ

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนชมวิดีโอในเว็บไซต์ Youtube
 2. จากนั้นเลือกวิดีโอที่ชื่นชอบมานำเสนอ โดยนำ URL ที่ได้มากรอกลงในช่องแดงความคิดเห็น พร้อมชื่อนักเรียน ชั้น และเลขที่

ตัวอย่าง

 1. นายจตุรภัทร  ประทุม  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 0
 2. วิดีโอชื่อ Take The Bus l De Lijn l HD funny videos…
11 more words
การเรียนการสอน

(ม.6) งานชิ้นที่ 1-เตรียมความพร้อม

งานชิ้นที่ 1-เตรียมความพร้อม

คำชี้แจง

 1. ให้นักเรียนสมัครใช้งาน Youtube  ที่เว็บไซต์ www.youtube.com
 2. นำ URL ของ Channel ที่ได้มากรอกลงในช่องแสดงความคิดเห็น พร้อมชื่อนักเรียน ชั้น และเลขที่ และ URL ของ Youtube ของนักเรียน

ตัวอย่างการส่งงาน

นายจตุรภัทร  ประทุม  ชั้น ม.6/1 เลขที่ 0…

10 more words
การเรียนการสอน