ป้ายกำกับ » ภัยพิบัติ

แถลงการณ์! คณะ กก.สิทธิฯ ขอประณามการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ ดังนี้..

แถลงการณ์คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

เรื่อง ขอประณามการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง โดยใช้วิธีการที่ป่าเถื่อน  โหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรม ต่อประชาชนผู้บริสุทธิ์

                                ตามที่ได้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ ได้เคยแสดงความห่วงใยและความกังวลต่อการใช้ความรุนแรง             ทุกรูปแบบ โดยได้มีการลงพื้นที่เพื่อตรวจสอบและติดตาม  รวมถึงการออกแถลงการณ์เพื่อประณามการใช้ความรุนแรงมาโดยตลอด   จนกระทั่งเมื่อวันที่ 25 กรกฎาคม2557  ได้เกิดเหตุความรุนแรงระเบิดในพื้นที่อำเภอเบตง  จังหวัดยะลา  เป็นเหตุให้ประชาชนผู้บริสุทธิ์เสียชีวิต จำนวน 3 ราย  ได้รับบาดเจ็บอีกจำนวนมากกว่า 40 ราย  และทรัพย์สินเสียหาย ดังปรากฏเป็นข่าวแล้ว นั้น

ทั้งๆที่อำเภอเบตง จังหวัดยะลา เป็นเมืองที่มีความสงบที่สุดแห่งหนึ่งในจังหวัดยะลา ประชาชนอยู่ร่วมกันได้ด้วยความเอื้ออาทร และมีความเข้าใจ ซึ่งกันและกันทุกเชื้อชาติทุกศาสนา ใช้ชีวิตอยู่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันโดยไม่แบ่งแยก  อีกทั้งเป็นเมืองแห่งวัฒนธรรม  จนได้รับการกล่าวขวัญว่าเป็นเมืองที่นำมาซึ่งความร่มเย็น และมีความสงบเรียบร้อยอย่างต่อเนื่องยาวนาน

จากเหตุการณ์ความรุนแรงดังกล่าวและเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในห้วงเวลานี้ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอแสดงความเศร้าสลดเสียใจอย่างสุดซึ้งต่อผู้เสียชีวิต ผู้ที่ได้รับบาดเจ็บและครอบครัวของบุคคลดังกล่าวที่ได้รับผลกระทบจากการใช้ความรุนแรงในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้  นอกจากเสียชีวิต  ร่างกายได้รับบาดเจ็บ  และสูญเสียทรัพย์สินจำนวนมากแล้ว  ยังส่งผลกระทบต่อจิตใจและความเป็นอยู่ของผู้ได้รับผลกระทบและครอบครัว และขอประณามการใช้ความรุนแรงที่ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรงโดยใช้วิธีการที่ป่าเถื่อน โหดร้ายทารุณ ไร้มนุษยธรรม ทั้งผิดกฎหมาย ขัดต่อหลักศาสนาทุกศาสนา ละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างร้ายแรง  และขัดต่อหลักมนุษยธรรมเช่นนี้ โดยไม่คำนึงถึงการกระทำต่อกลุ่มเป้าหมายที่บริสุทธิ์  เป็นการกระทำที่ไม่รู้สำนึกถึงความรุนแรงจากผลแห่งการกระทำ  ซึ่งขัดต่อหลักสิทธิมนุษยชนสากลที่ทุกฝ่ายต้องยึดถือ  

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติขอสนับสนุนเจ้าหน้าที่ของรัฐที่ใช้ความพยายาม          ในการดำเนินมาตรการรักษาความสงบเรียบร้อยเพื่อให้ประชาชนรู้สึกปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย ทรัพย์สิน  การประกอบอาชีพ และการดำรงชีวิตอย่างปกติสุข ด้วยความร่วมมือของภาคประชาชนในการเฝ้าระวัง แจ้งเบาะแสของผู้กระทำความผิด และการป้องกันเหตุการณ์ความรุนแรง เพื่อเรียกความเชื่อมั่นให้กับประชาชนในพื้นที่ให้กลับคืนมา

พร้อมทั้งให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ได้รับผลกระทบเพื่อดูแลเยียวยา รักษาพยาบาล  โดยเฉพาะการฟื้นฟูจิตใจในทุกมิติตามมาตรการต่างๆอย่างเต็มกำลังความสามารถ อีกทั้งเร่งเยียวยาความเสียหาย ฟื้นฟูจิตใจและความบอบช้ำของผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์   รวมถึงต้องเร่งดำเนินการตามกฎหมายโดยสืบสวนสอบสวนหาตัวผู้กระทำผิดมาลงโทษให้สาสมกับการกระทำผิดต่อกฎหมายและละเมิดต่อสิทธิมนุษยชนขั้นร้ายแรงโดยเร็ว
                               คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ  ขอเป็นกำลังใจและให้กำลังใจแก่ทุกภาคส่วนที่จะร่วมกันสอดส่องดูแลความปลอดภัยในชีวิต ร่างกาย และการดำรงชีพในพื้นที่ เพื่อเฝ้าระวัง ป้องกันเหตุร้ายจากผู้ก่อความไม่สงบ และเป็นหูเป็นตาให้กันและกัน ร่วมมือกับเจ้าหน้าที่ของรัฐในการดำเนินมาตรการรักษาความสงบ และความปลอดภัยให้กับประชาชนทุกหมู่เหล่าโดยไม่แบ่งแยกเชื้อชาติหรือศาสนาใดทั้งสิ้น เพื่อให้สังคมอยู่ร่วมกันได้อย่างสงบสุข

คณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ

26 กรกฎาคม 2557            

ทั่วไป

คาถาคุ้มกันภัย (ปะโตเมตัง)

 คาถาคุ้มกันภัย (ปะโตเมตัง) หรือคาถาพระยายม คาถาคุ้มกันภัย

คาถานี้ เป็นคาถาที่ยมบาลบอกกับครูบุญชู ศรีผ่อง เมื่อครั้งที่ตายแล้วฟื้น ยมบาลบอกครูบุญชูว่า “…….ข้าจะให้คาถาเอ็งไว้ป้องกันตัวบทหนึ่ง เอ็งพยายามท่องอยู่เสมอ อันตรายและความลำบากจะลดน้อยลงไป คาถานี้ ให้เอ็งยอกให้ทั่วๆไปเถิด เอาบุญ เพราะต่อๆไป ในเมืองมนุษย์จะยุ่งกันใหญ่ เอ็งคอยจำนะ ข้าจะบอกให้ ก่อนท่องตั้งนะโมเสียก่อนนะ แล้วท่อง จะลงจากบ้านหรือจะนอน ท่องอยู่เสมอๆ จะคุ้มภัยเอ็งได้

(ก่อนสวดคาถานี้ ตั้งนะโม 3 จบ)

ปะโตเมตัง ปะระชีวินัง สุขะโตจุติ
จิตตะเมตะ นิพพานัง สุขะโต จุติ

ได้พบคาถานี้ในพุทธทำนาย บอกว่าเป็นคาถาศักดิ์สิทธิ์จริง ซึ่งได้ระบุไว้ว่า “นี่คือคาถาขององค์อินทร์ พรหม ยมราช ได้เขียนลงในใบลาน จงรักษาเก็บไว้ให้ดี เพื่อช่วยให้รอดพ้นจากภัยพิบัติ ในยามเกิดเหตุการณ์มหันตภัยฯ “พระคาถานี้ จะเขียนลงในใบลานแผ่นทอง หรือแผ่นผ้าก็ดี ให้ติดไว้บนประตูห้องเรียน ติดรถราพาหนะ หรือพันหัวไว้ยามเกิดเหตุการณ์ จะช่วยให้รอดพ้นอันตราย ในกาละเวลานี้ เทพเจ้าเหล่าเทวดาผู้ที่คุ้มครองรักษาเหล่ามนุษย์โลก ได้ไปกราบทูลต่อพระอินทร์ว่า มนุษย์ใลกทำกุศลผลบุญ (ความดี)  เพียง 3 ส่วน และทำบาป (ความชั่วร้าย) ถึง 10 ส่วน เมื่อเป็นเช่นนี้พระอินทร์จะได้ลงโทษมนุษย์โลก ถึง 9 ข้อ นับจาก………(พุทธทำนาย)

ที่มา  :  บ้านสวนพีระมิด

หน้าแรก