ป้ายกำกับ » ภัยพิบัติ

ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง : พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554

ภัยพิบัติ ความทรงจำและความหวัง :
พลังน้ำใจในมหาอุทกภัย 2554
890 บาท

เป็นหนังสือภาพ รวบรวม
เหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ีปี 2554
ที่ใครๆ เรียกกันว่า มหาอุทกภัย

เป็นเหตุการณ์ที่ไม่ได้นึกถึงแล้ว
แม้ว่า ทุกวันนี้ยังเห็นร่องรอยของมัน
อยู่ที่บันไดในบ้าน

ช่างเป็นคนที่ลืมอะไรๆ ได้ง่ายเสียจริงเรา

เมื่อตอนนั้น บ้านผม
ต้องอพยพหนีน้ำกันหลายครั้งเหมือนกัน
จากบ้านตัวเองไปบ้านญาติ จากบ้านญาติไปโรงแรม
จากโรงแรมไปอพาร์ตเมนท์กลางเมือง

สองสามวันก่อน
แม่ยังพูดถึงว่า ตอนนี้เวลาฝนตกหนักๆ
ก็ยังรู้สึกหวาดๆ กลัวน้ำมาเยอะเหมือนคราวนั้นอีก

หนังสือเล่มนี้
มีภาพไม่กี่ร้อยภาพ
แต่การกลับมามอง กลับมาเห็นมันอีกครั้ง
ก็ทำให้ รู้สึก อะไรมากมาย
และได้รู้ว่า ที่บอกว่า ไม่ได้นึกถึงแล้ว
ไม่ได้แปลว่าจำไม่ได้
แต่ว่า มันยังฝังแน่นอยู่ในส่วนลึกต่างหาก

บางภาพ ทำให้นึกถึงความสิ้นหวัง
บางภาพ ทำให้นึกถึงความหวัง
บางภาพ ทำให้นึกถึงความเห็นแ่ก่ตัว
บางภาพ ทำให้นึกถึงความเสียสละ

บางภาพทำให้เห็นตัวเอง
เวลาที่เดินลุยน้ำเกินครึ่งตัว
บางภาพทำให้นึกถึงตัวเอง
เวลาขับมอเตอร์ไซค์ เพื่อหนีน้ำ
บางภาพทำให้นึกถึงสภาพบ้านตัวเอง
ในวันที่กลับมาสะสาง

บางข้อความ
ทำให้นึกถึงผู้คนที่สูญเสีย
ผู้คนที่น้ำตาหนองหน้า
ผู้คนที่แย่งชิง
ผู้คนที่โจมตีกันและกัน
ผู้คนที่เผชิญหน้าอย่างกล้าหาญ
ผู้คนที่เผยธาตุแท้ในยามยาก

นึกถึงที่ตัวเองเคยขึ้นสเตตัสไว้ครั้งหนึ่ง
ที่ยังจำได้จนถึงวันนี้ว่า

“ถนนที่เราเคยเห็นว่า เหมือนๆักัน
เมื่อน้ำมาจึงได้รู้ว่ามันสูงต่ำไม่เท่ากัน

เช่นกัน ผู้คนที่เราเห็นว่าเป็นคนเหมือนๆ กัน
เมื่อน้ำมาจึงได้รู้ว่าจิตใจนั้นสูงต่ำไม่เท่ากัน”

http://goo.gl/jtzEqW

หนังสือปันกันอ่าน

7 พ.ย.57 "ศศิน เฉลิมลาภ" นำเสวนา "ก่อนจะผ่าน EHIA เขื่อนแม่วงก์ " เปิดข้อบกพร่อง +สรุปประเด็นต่างๆ (กำหนดการ)

กำหนดการเวทีเสวนาวิชาการ

ก่อนจะผ่าน EHIA เขื่อนแม่วงก์
วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2557
ณ ห้องนนทรี 1 ชั้น 4 เคยู โฮม เกษตรศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (บางเขน)

08.00 – 09.00 น. ลงทะเบียน พร้อมรับเอกสาร

09.00 – 09.30 น. ที่มาของการจัดเวทีเสวนาวิชาการ โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

09.30 – 10.00 น. นำเสนอประเด็นข้อบกพร่องในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย ดร.ทรงธรรม สุขสว่าง*

10.00 – 10.15 น. สรุปประเด็นด้านทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

10.15 – 10.45 น. นำเสนอประเด็นข้อบกพร่องในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านบริหารจัดการน้ำ โดย รศ.ดร.สุวัฒนา จิตตลดากร และ อ.สมฤทัย ทะสดวก

10.45 – 11.00 น. สรุปประเด็นด้านบริหารจัดการน้ำ โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

11.00 – 11.30 น. นำเสนอประเด็นข้อบกพร่องในรายงาน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ ด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย ผศ.ดร.เพ็ญพร เจนการกิจ*

11.30 – 11.45 น. สรุปประเด็นด้านเศรษฐศาสตร์สิ่งแวดล้อม โดย อ.ศศิน เฉลิมลาภ

11.45 – 12.10 น. สรุปเนื้อหาและปิดการเสวนา

12.10 – 13.00 น. รับประทานอาหารกลางวันร่วมกัน

หมายเหตุ * อยู่ในระหว่างการประสานวิทยากร

ทั่วไป