การประชุมชี้แจงการบันทึกภาระงานสายวิชาการ (MU Work Points) วันที่ 2 ตุลาคม 57 เวลา 14.00 น. ณ ห้อง K.102 คณะวิทยาศาสตร์ มหิดล พญาไท