ป้ายกำกับ » ทำบุญ

คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถวายเทียนพรรษา ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร

เมื่อวันพุธที่ 2 กรกฎาคม 2557 เวลา 14.45-16.00 น. ณ วัดเบญจมบพิตรดุสิตวนารามราชวรวิหาร กรุงเทพฯ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ แดงติ๊บ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายบริหาร รองศาสตราจารย์ ดร. วัฒนา วีรชาติยานุกูล รองคณบดีฝ่ายแพทยศาสตร์ บัณฑิตศึกษา และพัฒนาหลักสูตร ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมลักษณ์ อสุวพงษ์พัฒนา ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร นายสุปรีชา จรูญศักดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกายภาพและสิ่งแวดล้อม คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ กว่า 100 คน ร่วมพิธีแห่เทียนและถวายเทียนพรรษา ประจำพรรษากาล 2557 เพื่อเป็นการสืบทอดวัฒนธรรมประเพณีที่ดีงามของไทย สร้างจิตสำนึกแก่บุคลากรให้มีโอกาสใกล้ชิดพระบวรพุทธศาสนา และปฏิบัติตามคำสอนของพระพุทธองค์ ด้วยการถวายเทียนพรรษา และหลอดไฟ เพื่อให้พระสงฆ์ได้ใช้ในการศึกษาพระธรรมวินัยตลอดพรรษา นอกจากนี้คณะวิทยาศาสตร์และผู้มีจิตศรัทธายังร่วมกันทำบุญเป็นเงินจำนวน 31,999 บาท (สามหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยเก้าสิบเก้าบาทถ้วน) ถวายให้วัดฯ ใช้ในกิจของพระสงฆ์ต่อไปด้วย 12 more words

ทำบุญ

หนังหน้าฉันมันแม่บ้าน?....!

เหมือนเดิมน่าเบื่อมาก วันอาทิตย์แฟนโทรมาตอนเที่ยงถามว่าวันนี้แวะมาไหม เราบอกไปได้เย็นๆหรืออาจทุ่ม มีธุระต้องจัดเตรียมงานทำบุญแม่ 100 วันอาทิตย์หน้า เขาบอกเออได้ พอจะออกจากบ้านอะฝนตกเราก็ไปเพราะขับรถไป ไปถึงแม่งอารมณ์เสีย
นอนคะแม่งรู้ใช่ปะว่าต้องเข้ามาเวลานี้ มันก็ลืมตาเดินผ่านไปเข้าห้องน้ำเราคิดว่าคงตื่น แม่งไม่ทักสักคำกลับมาใช้เปิ้ลรีดผ้าให้หน่อยจิ เออเจริญละแล้วแม่งไปนอนต่อโมโหว่ะ เลยไปหยิบเครื่องประดับ แหวน
ที่ลืมไว้ครั้งก่อนกลับบ้านแม่งผ้าไม่รีดหรอแฟนโว้ยไม่ใช่แม่บ้านจะได้โทรตามมทำงานบ้านให้ ดีจริงๆๆเลยไม่ทนแล้วนะโว้ยๆๆๆๆๆ