วันที่ 11-12 กันยายน  2557 สำนักงานเกษตรอำเภอควนกาหลง โดยมีนายชำนาญ คงเย็น นักวิชากาส่งเสริมการเกษตรชำนาญการ ได้ปฏิบัติงานร่วมกับ สารวัตรเกษตร จากกรมวิชาการเกษตร ได้ตรวจสอบร้านค้าจำหน่ายปุ๋ยเคมี สารเคมี ในเขตอำเภอควนกาหลง จังหวัดสตูล